Innstilt ferge

Fergeruta mellom Storstein, Nikkeby og Lauksundskaret er innstilt inntil videre på grunn av dårlig vær.