NRK Meny

Innstiller på «ja» til asylmottak

Et nytt asylmottak i Bossekopp i Alta kan bli en realitet. I hvert fall hvis kommuneadministrasjonen får sin vilje. Den 8. desember skal klagesaken til Nordlys Hotell behandles i kommunestyret. Tidligere stemte et flertall der på at planene måte skrotes. Men kommuneadministrasjonen selv mener klagen fra Nordlys hotell bør tas til følge.