NRK Meny

Innovasjon Norge omorganiserer

Innovasjon Norge har besluttet å samle kontorene i Finnmark, Troms og på Svalbard under én felles ledelse. Navnet på det nye regionkontoret blir Innovasjon Norge Arktis. Virksomheten skal ledes av direktør Linda Beate Randal.
Kontorene i Tromsø, Vadsø, Alta og prosjektkontoret på Svalbard vil bestå som før.