– Skremmende at tiltakssonen er glemt

NHO Finnmark reagerer kraftig på at Regjeringa vil innføre arbeidsgiveravgift i en rekke kommuner som tidligere hadde fritak for dette.

Marit Helen Pedersen

Marit Helen Pedersen, regiondirektør i NHO.

Foto: Liv Pedersen

I Nord-Troms og Finnmark vil dette få dramatiske konsekvenser for næringslivet og forbrukere, mener Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Det var nesten en sjokkartet reaksjon. Vi har jo visst om arbeidet som pågår, men vi har ikke visst at tiltakssonen ikke skulle holdes unna de sektorbestemmelsene som nå kommer inn. Vi hadde ingen informasjon om at tiltakssonen også skulle få den sektorvirkningen inn, sier regiondirektør i NHO Finnmark, Marit Helene Pedersen.

– Skremmende

Pedersen reagerer meget sterkt på nyheten fra regjeringshold som kom fredag.
For mens Nord-Troms og Finnmark, altså den såkalte tiltakssonen, i dag har null arbeidsgiveravgift, betaler resten av Norge fra fem til 14 prosent i avgift.

Ordningen ble innført tidlig på nittitallet for å få flere bedrifter til å etablere seg i landsdelen, og for å stimulere til vekst.

Forskning utført av Norut i Alta viser at en rekke av ordningene har fungert etter hensikten.

Dette blir det altså en endring på. Fra sommeren av må bedrifter innenfor transport, energi, finans og forsikring i Nord-Troms og Finnmark betale full arbeidsgiveravgift. Pedersen er rystet.

– Jeg synes det er veldig skremmende. Det betyr veldig mye for næringslivet i Finnmark. Det betyr ikke bare noe for de sektorene som rammes. Men det betyr noe for alle. De ekstra kostnadene som kommer innenfor de sektorene, vil måtte belastes det som er av kunder. Bare tenk på hva transportnæringen betyr for all annen næringsvirksomhet, sier hun

– Hva kan de verste konsekvensene bli av dette?

– Jeg ser veldig alvorlig på dette. Vi har allerede forklart og hatt samtaler med sentrale finnmarkspolitikere fra regjeringen om situasjonen. For å understreke hvor viktig det er for NHO at dette gjøres noe med. Vi ser absolutt at det må kunne legges inn en skjerming av tiltakssonen, også for de sektorene som bli berørt.

Jobber på spreng for å finne løsning

EU har i en årrekke krevd at Norge stanser ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, fordi man oppfatter den som konkurransevridende. Det er først nå at norske rikspolitikere har kommet kravene i møte.

NHO jobber nå på spreng for å finne ut om noe kan gjøres.

– Vi har jo våre flinke jurister som jobber med dette i Oslo. Det har jo spesielt gått på dette med å smalne energibegrepet ned. Nå ligger jo alt av energi inne, alt fra mineralindustrien, olje og gass og distribusjon av gass, til kraftsektoren. Vi har i tillegg fått et møte på tirsdag med statsministerens kontor, vi tre regiondirektørene i NHO i nord. Jeg har også tatt kontakt med fylkesordførere og enkelte kommuner om hvordan vi kan gjøre et samordnet politisk arbeid, inn mot regjeringen, sier Pedersen.

– Helt uforståelig

Pedersen mener tidspunktet for den nye ordningen ikke kunne vært verre.

– Det å angripe det viktigste virkemiddelet vi har i tiltakssonen, akkurat nå når Finnmark er i en så god utvikling, det er helt uforståelig. Det virker neste som om at regjeringen ikke har husket på tiltakssonen. Den er ikke nevnt noen steder i pressemeldingen. Det er neste skremmende lesning, sier Pedersen.