Inndelinga av Nord-Norge i regioner kan bli utsatt

Det kan bli aktuelt at Stortinget utsetter beslutninga om regionreformen i Nord-Norge. Regjeringa og støttepartiene Venstre og KrF ønsker å tegne et nytt kart. Om Nord-Norge blir én stor region eller delt i to, er ikke avklart.

Regionreformen

SLIK VIL POLITIKERNE HA NORD-NORGE: Helst ser rikspolitikerne at Nord-Norge blir én region.

– De som representerer de tre nordligste fylkene må spille hovedrollen og være med å påvirke hvordan dette skal bli, sier Helge Andre Njåstad fra Fremskrittspartiet.

– Og avgjørelsen faller i Stortinget før sommeren?

– På regionreformen så gjør det det. Og så får man se i hvilken grad man lander Nord-Norge, selv om det blir en prosess som skal ta lengre tid. Det vil tiden fremover vise.

Debatten de kommende ukene vil avgjøre om inndelingen av Nord-Norge blir utsatt.

Ikke hørt fra regjeringa

Men fylkesrådsleder Cecilie Myrseth fra Troms arbeiderparti har ikke hørt noe fra regjeringshold om forslaget om regioninndeling i Nord-Norge.

Fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth

- Rart det ikke er er satt i gang en prosess, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth i Troms.

Foto: NRK

– Dersom det er ønskelig at noen andre skal bidra så, er det rart at det ikke er satt i gang en seriøs prosess, sier hun.


Men Helge Andre Njåstad håper at lederne i de tre nordligste fylkeskommunene møtes igjen for å drøfte regionreformen:

– Vi mener at det er veldig seriøst å invitere til en dialog, og ta med de nordligst fylkene for å diskutere hva som er den beste løsningen her. De fire partiene gikk ut med at dette er retningen man ønsker å gå, og så vil det bli fulgt opp med en proposisjon fra regjeringen før påske og en behandling i Stortinget før sommeren.

Njåstad

- Seriøst å invitere til dialog, mener Helge Andre Njåstad fra Fremskrittspartiet.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Man kan gjerne sitte og vente på en invitasjon, eller man kan være proaktiv og selv ta initiativ og sette seg i førersetet. Jeg vil anbefale det siste. Nå ligger det et mulighetsrom for å sjø prøve å påvirke hvordan dette skal bli.

Ulike syn i nord

Men de tre nordligste fylkene har ulikt syn på reformen. Finnmark og Nordland vil bestå som egne fylker, mens Troms kan tenke seg et samlet Nord-Norge eller at Ofoten går inn i en region som består av Troms og Finnmark:

– Jeg tror det er viktig å ha respekt for at det er tre ulike fylker med ulike meninger. Troms har jo i alle runder hatt en sterk positiv holdning til større regioner. Men vi har også respekt for å respektere at det er en holdning som ikke i samme grad er i Finnmark og i Nordland.

Helge Andre Njåstad synes også at en mulig grense for to regioner går i Tysfjord, er verdt å drøfte.

– Jeg har registrert at mange har pekt på det som et innspill, og det er absolutt noe som jeg vil lytte videre til.

Men det endelige ordet om inndeling har Stortinget, understreker Helge Andre Njåstad fra Fremskrittspartiet.

– Det er Stortinget som er ansvarlig for å sørge for at landet er styrt på en skikkelig måte. Så Stortinget har alltid siste ordet i slike saker, men man lytter veldig til hva man mener lokalt og regionalt, og det er derfor man må gripe de mulighetene som er når det blir invitert til videre prosess.


– Det vil skje, sier Cecilie Myrstad. Men de tre nordligste fylkene har ulikt syn om reformen. Finnmark og Nordland vil bestå, mens Troms kan tenke seg et samlet Nord-Norge, eller at Ofoten går inn i en region som består av Troms og Finnmark, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth.