Nå skal helsa til utviklingshemmede undersøkes: – Viktig at de prioriteres

Helsa til Marcus K. Føre og andre voksne personer med utviklingshemming har aldri før vært kartlagt i Norge. Nå ledes en stor undersøkelse fra UNN i Tromsø, men det er utfordrende å skaffe nok deltakere.

Måler blodtrykk

Marcus K. Føre undersøkes i en grundig helsetest. Blodtrykket er som det skal. Undersøkelsen som utføres for første gang ledes fra UNN i Tromsø, og gjennomføres også i Trondheim og Narvik.

Foto: Gunn-Mari Eliseussen / NRK

Marcus K. Føre ruller opp skjorteermet og gjør seg klar for å undersøkes. Det tar litt tid før han får det til. Ikke fordi han er nervøs, men Marcus er utviklingshemmet. Det som er lett for andre, kan han løse annerledes.

– Jeg klarer dette selv, betrygger han.

Rundt armen fester vernepleier og doktorgradsstipendiat Monica Olsen et blodtrykksapparat.

– Får du til å slappe godt av med armen? Bare legg den godt nedpå, hjelper Olsen og starter maskinen.

Vil ha bedre tjenester

Audny Anke

Audny Anke leder studien av voksne utviklingshemmedes helse.

Foto: Gunn-Mari Eliseussen / NRK

Det er første gang helsa til voksne personer kartlegges grundig i Norge. Undersøkelsen skal også skaffe oversikt over hvordan helse- og aktivitetstilbudet til denne gruppen fungerer.

Får de det de trenger?

– Vi har indikasjoner fra utenlandske studier som sier at det ofte kan være større problemer med helsetilstanden, og ofte er et udekket behov for tjenester for denne gruppen, sier professor og prosjektleder Audny Anke.

Den norske undersøkelsen skal bidra nettopp til bedre tjenester for personer med utviklingshemming. Monica Olsen skriver doktorgrad om undersøkelsen. Hun sier det er viktig at de prioriteres på samme måte som andre grupper i samfunnet.

Marcus K. Føre

Marcus K. Føre føler seg i fin form. Med masse aktivitet holder han seg frisk.

Foto: Gunn-Mari Eliseussen / NRK

– Det er viktig for deres fysiske og psykiske helse. At de har både dagtilbud og helsetilbud, og at de blir fulgt opp.

Å være sterk nok

Mens båndet rundt armen blåses opp og blir strammere venter Marcus spent på resultatet. Han føler seg frisk, og vil at testen skal vise det.

– Er du en rolig person og klarer dette, så er du sterk nok. Og da har du fullt av energi til å være aktiv på fritiden.

For han er det viktig å være i aktivitet, og det mener han er nøkkelen til god helse.

Undersøkelsen ledes fra UNN i Tromsø og gjennomføres også i Trondheim og Narvik. Balanse, høyde og vekt måles. Blodtrykk sjekkes, og spørsmål om helsa besvares.

Mangler deltakere

Monica Olsen

Monica Olsen er den som undersøker deltakerne i Tromsø. Hun håper flere vil stille opp.

Foto: Gunn-Mari Eliseussen / NRK

Studien starta for ett år siden og prosjektleder Audny Anke forklarer at det er en utfordring å skaffe deltakere. Det kan være av samme grunn som at det ikke er forsket mye på helsa til denne gruppen før, mener hun.

– Det kan være vanskelig å nå frem med informasjon. Det kan være vanskelig å finne personene, og det trengs mye tilrettelegging for å få det til.

Nå håper de at flere vil delta. På gulvet i undersøkelsesrommet manøvrerer Marcus seg i rett linje mellom to blå streker. Sakte setter han en fot foran den andre, og ser om balansen holder. Undersøkelsene likte han godt.

– Ja, det var litt artig. Jeg fikk se erfaringen av å være aktiv. Og det var et lurt påfunn.