Overså kravene til flyruter

Samferdselsdepartementet overså kravene fra Finnmark fylkesting da flyrutene ble lyst ut på anbud før helga.

Widerøe inn for landing
Foto: Roar Hansen

Like før helga lyste Samferdselsdepartementet ut anbudene for de regionale flyrutene i Finnmark og Nord-Troms. Finnmark fylkesting hadde på forhånd bedt om flere endringer i rutetilbudet.

Dette kravet ikke blitt tatt hensyn til, og nå kommer reaksjonene.

– For det første har fylkestinget gjort en svær jobb i forhold til høringsuttalelsen. Vi gikk inn og så på hvilke behov Finnmark egentlig har for flytransport. Det kom frem en del klare ønsker som vi overhodet ikke finner spor etter i de anbudspapirene som er lagt ut, sier Båtsfjord-ordfører og påtroppende stortingsrepresentant for Høyre, Frank Bakke Jensen.

Ingen styrking

I dag er det Widerøe som trafikkerer de regionale flyrutene i Nord-Troms og Finnmark. Innen 19. oktober skal anbudene være innlevert til Samferdselsdepartementet. Flyselskap som vil drifte flyrutene fra 2010 til 2013, slipper nå å ta hensyn til kravene fra fylkestinget som blant annet ønsket å styrke rutetilbudene mellom sykehusene i Kirkenes og Hammerfest.

– Næringslivet hadde også et ønske om bedre og billigere interntransport i fylket, entreprenørmiljøet i Alta og Hammerfest mot Kirkenes, og motsatt, sier Jensen.

Kravene

Slik var de nye kravene Finnmark fylkeskommune hadde satt:

* Mer styring av flystrømmen inn mot stamflyplassene Kirkenes, Lakselv og Alta for å bedre næringslivets interesser

* Legge til rette for gode interforbindelser mot fylkets to sykehus i henholdsvis Hammerfest og Kirkenes

* Krav om forbedret forbindelse mellom øst og vest-finnmark innenfor én arbeidsdag


Kunne ikke innfri

– Per i dag kjøper staten flyruter i Finnmark og Nord-Troms for omtrent 150 millioner og det sikrer jo at du har et flyrutetilbud som ellers ikke ville vært til stede på kommersielle vilkår. Så er det enkelte ting vi har hatt muligheten til å ivareta, mens andre ønsker har vi ikke fått til med de rammene vi har hatt til rådighet, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Hege Solbakken.

Den som har hatt ansvaret for dialogen med departementet før anbudsrunden startet, er fylkesråd for samferdsel i Finnmark, Kåre Simensen.

Soleklar

– Jeg har vært soleklar overfor Samferdselsdepartementet. For kravene fra Finnmark fylkesting og vedtaket der er så soleklart og kan ikke misforstås. Det budskapet har jeg ført i alle møter, enten det er per telefon, fysisk til stede eller via e-post. Om man har talt for døve ører vet jeg ikke, men det kan virke sånn, sier Kåre Simensen.

Fylkesråd for samferdsel i Troms fylke, Kari Anne Opsahl, sier de så langt har fått gjennom sine ønsker for forbindelsene til og fra Nord-Troms.