NRK Meny

Ingen nye avtaler om mottak

Det blir foreløpig ikke inngått nye kontrakter om akuttmottak i Nord-Norge. UDI vil fremdeles opprettholde kontakten med de det allerede er foreløpige avtaler med. Den endrede flyktningsituasjonen over Storskog, der det de siste dagene har vært en markant nedgang i antall asylsøkere, er grunnen til det, opplyser UDI.