Ingen MRSA-positive

Universitetssykehuset Nord-Norge har fått svar på flere MRSA-prøver, og de to siste dagene har det ikke vært påvist bakteriesmitte hos noen. Mandag ble fem nye personer tilknyttet nyfødtintensiv registrert som bærere av MRSA. Tilsammen har 15 pasienter, ansatte og pårørende testet positivt.

– Avdelinga jobber nå intenst med smitteforebygging, sier pressevakt Jan Fredrik Franzen.