Ingen fastleger vil delta på konferanse mot barnevold

I neste uke møtes omlag 500 fagfolk til en stor konferanse i Tromsø om vold og omsorgssvikt mot barn. Men ingen av landets flere tusen fastleger har valgt å delta.

Blodtrykksmåler
Foto: ScanStockPhoto

På deltakerlista finner man nesten alle yrkesgrupper som skal avdekke og stoppe mishandling av barn. Men ingen av landets flere tusen fastleger har valgt å delta.

Professor og barnepsykolog Willy-Tore Mørch er skuffet over at denne yrkesgruppen ikke deltar.

– Det er veldig viktig at helsepersonell og spesielt leger setter seg inn i hva som er kjennetegn hos barna på vold og omsorgssvikt. Dette kan være med å hjelpe foreldrene ut av problemet, eller at barnevernet får gjort nødvendige tiltak.

Mange leger har ikke nok kunnskap

Det har de siste åra vært en eksplosiv økning i tallet på barnemishandlinger som er blitt avdekka. Barnevernet, helsevesenet, politi og påtalemyndighet skjerper innsatsen for å stoppe volden mot barn. Og fastlegene er viktige for å oppdage at et barn er utsatt for vold, men legene har mye å lære, sier professor Tore-Willy Mørch.

I snitt har ikke legene gode nok kunnskap for å se disse signalene, sier professoren.

Statens Barnehus i Norge medarrangør

«Statens Barnehus i Norge» er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold og andre overgrep.

Barnehuset er en av medarrangørene for konferansen. Leder for Barnehuset i Tromsø, Ståle Luther er overrasket over at fastlegene holder seg borte.

Vi får en del henvendelser også fra fastleger, så vi vet at behovet er der, sier Ståle Luther.

Ikke godkjent som utdanning

Leder i Fastlegeforeningen, Trond Egil Hansen, tror at fastlegene ikke vil delta på konferansen fordi den ikke er godkjent som videreutdanning for leger.

Fastlegene vil prioritere aktiviteter som er tellende for etter– og videreutdanningen, sier Trond Egil Hansen.