Ingen ynglende jerv

Så langt i år er det ikke registrert et eneste ynglende jervepar i Finnmark, ifølge Statens Naturoppsyn.

Jerv

Statens Naturoppsyn har ikke registrert noen jervekull i Finnmark i år. det er uvanlig.

Foto: Olav Åsland, Dyreparken

– Nå er det felt mye jerv i Finnmark over flere år. Gjennom både lisensfelling og gjennom ekstraordinære uttak i regi av forvaltninga. Også mye tisper er avliva, så det er klart det har blitt mindre jerv. Sånn sett hadde vi forventa at det skulle bli færre jervekull, sier leder for rovdata Morten Kjørstad i naturoppsynet.

Naturoppsynet har så langt i år ikke klart å registrere et eneste ynglende jervepar i Finnmark.

Resultatet er overraskende, mener Kjørstad.

Reineier er skeptisk

Reineier Leif Anders Somby mistet 30 rein i løpet av ett døgn denne våren.

Han har liten tro på at det ikke er født nye jervekull i Finnmark i år. Somby er skeptisk til resultatet av denne undersøkelsen, som han mener er feil.

– Det at de ikke har funnet noen den her vinteren kan det være mange årsaker til. Blant annet at det ble tidlig bart, at man ikke fikk søkt, men det kan også være andre årsaker. det er likevel ganske sikkert at det er nok ynglende jerv på beiteområdene i Karasjok, sier Somby.

Morten Kjørstad

Leder for rovdata Morten Kjørstad i Naturoppsynet, innrømmer at vanskelige registreringsforhold han ha ført til feilregistreringer.

Foto: Rovdata

Vanskelige forhold

Kjørstad innrømmer at det fins faktorer som kan ha ført til at resultatet av undersøkelsen er blitt feil.

– Det har vært vanskelige registreringsforhold i Finnmark den her vinteren og våren. Noe som kan ha medført at det kan være kull som faktisk er født, men som vi ikke har lyktes å finne, sier han.

Sånn vil det jo alltid være. Man kan aldri forvente at man skal klare å finne absolutt alt.

– Så man kan ikke utelukke at registreringsforholdene har hatt innvirkning her, bekrefter Kjørstad.