Ingen har søkt om kriselån

Vilkårene er for uklare, mener fiskerinæringa.

Fiskelager
Foto: Trygve Andreassen / NRK

Hør radiosak om kriselån:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Ingen fiskeribedrifter har søkt om lån fra krisepakken som regjeringen lanserte midt under valgkampen.


Lånene skulle hjelpe fiskekjøpere med store mengder usolgt saltfisk på lager. Ordningen ble lansert av fiskeriminister Helga Pedersen midt under valgkampen. Beløpet var 250 millioner kroner.

Fiskeriministeren gav beskjed om at Innovasjon Norge ville ta mot fra mandag 24. august. Men så langt har ikke en eneste søknad blitt registrert.

- Det foreligger ingen retningslinjer for denne ordninga, noe som gjør det vanskelig å være målrettet i søknaden, sier direktør Asbjørn Rasch i Innovasjon Norge.

Geir Ove Ystmark, eksportdirektør i fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Geir Ove Ystmark i FHL.

Foto: Arkivoto: Gorm Kollestad, Scanpix

Vilkårene for ordninga blir nemlig ikke vedtatt før Stortinget trer sammen i oktober. Nå frykter Fiskeri- og Havbruksnæringas landsforening at mange bedrifter går konkurs før lånevilkårene er på plass.

- Det er svært urovekkende at vi ikke har fått dette klargjort, sier Geir Ove Ystmark i FHL til NRK. Han mener Helga Pedersen burde vist større handlekraft siden en ny vintersesong står for døra:

-Vi har ei flertallsregjering som nå bør vise tydelig politisk styring, sier Ystmark.