Ingen er råere på tyvfiske i hele Norge

Jon Ove Scheie og Thomas Strømseth skal prøve å stoppe tyvfiskerne i Troms. Det er ingen enkel oppgave.

SNO på jakt etter tyvfiskere

Jon Ove Scheie i Statens Naturoppsyn (SNO) Troms speider etter ulovlige garn.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Colaflaska som avslørte tyvfiske

Her er colaflaska som ble brukt som blåse på det ulovlige laksegarnet.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

– Der har vi noe som kan være et garn. Flåtøren er veldig synlig, men det er de ofte. Fiskerne har gode flottører for at garna skal stå helt oppe i overflata.

Jon Ove Scheie i Statens Naturoppsyn (SNO) Troms styrer båten «Tjyvjo» på yttersida av Kvaløya. Midtannssola skinner og restene etter dagens sommervarme ligger fortsatt over vannet i Tromvik.

Sammen med kollega Thomas Strømseth er Scheie på jakt etter ulovlige laksegarn.

– Når vi kommer nærmere land ser vi etter flottører. Det er gode odds for å finne ulovlige garn når vi er ute nå. Vi er midt i sesongen, og i et området hvor vi tar mye, forteller Scheie.

Klart verst i Troms

Troms er den klare verstingen når det kommer til tyvfiske. Tall fra Statens naturoppsyn viser at fylket til tider har hatt halvparten av tyvfisketilfellene i hele landet, med en klar topp i 2008.

– Det er ikke bra, men vi aner ikke hvorfor det er så utbredt her i Troms, sier Scheie.

Så langt i 2014 har SNO 110 inndragninger totalt, 31 av disse er fra Troms, 25 fra Hordaland, 22 fra Nordland og 11 fra Finnmark.

Tall for antall garninndragelser

Her er antall garnbeslag gjort av SNO de siste årene fordelt på fylker. Troms viser seg å være en klar versting.

Foto: Statens naturoppsyn

Truer laksen

Den atlantiske laksestammen er i sterk nedgang, og garnfiske er ulovlig fordi det tar ut en stor andel gyteklar fisk som skal gå opp i elvene for å føre bestanden videre. Selv om de inndrar flere garn, forteller Jon Ove Scheie at det er sjeldent at tyvfiskerne blir tatt.

– Når vi prater med folk i områdene om de vet hvem som har satt ut garna, sier de stort sett nei. Det hender det er folk i garnet når vi kommer. Da prater vi med dem og tar personalia, men det er opp til politiet å eventuelt bøtlegge dem.

For det meste voksne menn

– Hvem er det som driver med dette?

De vi kommer i kontakt med er som oftest menn litt oppi årene, men vi har ingen statistikk som kan bekrefte at denne gruppen er de ivrigste tyvfiskerne.

Når garnet utenfor Kvaløya kommer om bord i «Tjyvjo», inneholder det en utmatta, halvannenkilos laks, en hel del kråkeboller og ei uheldig lita flyndre.

Bli med Statens Naturoppsyn på jakt etter tyvfiskere utenfor Tromsø:

Selv om dagens garnfangst og innholdet i garna ikke var større i dag, er ikke Jon Ove Scheie tilfreds.

– Ut fra områdene vi har gått i, og i og med at vi er midt i sesongen, er jeg overrasket over hvor lite vi tok i dag. Jeg hadde vært fornøyd hvis det ikke hadde vært for at vi har sett mange fortøyninger. Det ser ut som at det fiskes mye, selv om det ikke var så mange garn ute i dag. Jeg frykter de kommer ut igjen ganske fort.

Tyvjo båt på havet

Statens Naturoppsyn (SNO) Troms styrer båten «Tjyvjo» på yttersida av Kvaløya

Foto: Håvard Holme