NRK Meny
Normal

Ingen ekstrasatsing på fylkesveier: – Dette vil vi se konsekvensene av

Det blir ingen ekstrasatsing på vedlikeholdet av fylkesveiene i Troms. Rammen til etterslep og tunnelsikkerhet blir kun prisjustert i neste års statsbudsjett.

veg

Troms får 143,5 millioner til fornyelse og vedlikehold av fylkesveier. Økning er på 4,5 millioner, og dekker knapt prisstigning.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Regjeringen undergraver fylkeskommunenes muligheter til å bygge og vedlikeholde en framtidsrettet og god infrastruktur for innbyggere og næringsliv i Troms, sier fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo som er meget skuffet over forslaget til statsbudsjett.

– Satser ikke på Distrikts-Norge

Troms får 143,5 millioner kroner til fornyelse og vedlikehold av fylkesveiene, mot 139 millioner inneværende år. Men behovet er på 8 milliarder her i fylket.

– Med det nivået tar det 30 år å løse etterslepsutfordringene i Troms som er på nærmere 8 milliarder, sier Prestbakmo.

Han mener regjeringen ikke forstår hvor viktig det er å gi fylkesveiene et vedlikeholdsløft.

– Dette viser at regjeringen ikke satser godt nok på Distrikts-Norge, og det vil vi se konsekvensene av nå framover.

Konsekvenser for fergedrift og tunnelsikkerhet

Prestbakmo er spesielt bekymret for hvilke konsekvenser bevilgningen vil ha for fergedriften og tunnelsikkerheten.

– Hvert år får vi mindre penger til å drive ferge. I Troms er det 24 millioner mindre i 2018 enn i 2017. I verste fall kan det bli både færre avganger, og mindre materiell enn det man optimalt skulle ønske. Med det statsbudsjettet er vi heller ikke i nærheten av å møte utfordringen vi har knyttet til tunnelsikkerhet med det statsbudsjettet.

Ivar B. Prestbakmo

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo er meget skuffet over at det ikke har blitt bevilget mer penger til vedlikehold av veinettet.

Foto: Jørn Inge Johansen

Regjeringen ønsker å flerdoble volumet av sjømatproduksjonen. Prestbakmo mener statsbudsjettet ikke tilrettelegger godt nok for det.

– Hvis Norge skal nyte godt av en vekst i sjømattransporten- og eksporten, er vi nødt til å ruste opp infrastrukturen. Landet kommer til å tape på at man ikke gjør de rette investeringene, og ikke gir fylkeskommunene mulighet til å satse på infrastrukturen.

Regionvegsjefen ønsket mer

Også regionvegsjef Torbjørn Naimak hadde håpet det skulle bli bevilget mer penger til vedlikehold av infrastrukturen.

– Vi får omtrent den samme summen som tidligere til vedlikehold, og skulle selvfølgelig helst hatt mer.

Naimak sier at tunneloppgraderingsprogrammet er så kostbart at det går på bekostning av vedlikehold av broer og veier.

– Innenfor vedlikehold er det kjempestore oppgaver som vi gjerne skulle gjort, så vi ønsker mer penger til å kunne vedlikeholde veiene og broene.