NRK Meny
Normal

Innfører ikke boplikt på Husøy

Rådmannen i Lenvik vil ikke innføre boplikt på Husøy, til tross for at grendeutvalget på øya ønsker dette.

Husøy på Senja
Foto: Arild D. Moe

– Kommunen må se på om det finnes løsninger som kan gjøre at vi får et bedre boligmarked her ute. Sånn som det er nå er det ikke nok boliger, sier Ann-Torild Pettersen i Husøy grendeutvalg.

Hun er skuffet over at rådmannen i Lenvik ikke vil innføre boplikt på Husøy. Det bor i dag 300 mennesker på den lille øya.

Når hjørnesteinsbedriften skal utvide kapasiteten kan de føre til flere arbeidsplasser i bygda.

Samtidig er det mangel på tilgjengelige boliger, blant annet fordi flere hus på øya i dag blir brukt til hytter. Grendeutvalget vil hindre flere tilfeller av dette.

Rådmann Margrethe Hagerupsen mener at boplikt vil føre til et uønsket og kostbart kontrollregime for kommunen.

Saken skal opp i utvalg for miljø og forvaltning på tirsdag. Rådmannen ber politikerne bestemme om de vil utrede saken videre eller legge den død.

I stedet for boplikt ber rådmannen lokale aktører på Husøy om å se på mulighetene for å bygge nytt på øya. Areal er det, men ikke byggeklare tomter.

– Konsekvensene kan for Husøy bli at folk ser etter bolig i andre bygder. Det ser vi allerede. Vi vil jo at de skal bo her. Går ikke kommunen videre med saken, må vi se på muligheten for å sette oss ned sammen med kommunen, sier Pettersen.