NRK Meny

Ingen barn under transport

Spørsmål om nedlegging av fødesteder ville føre til flere fødsler under transport, har vært gjenstand for debatt. Gjennomsnittet for hele landet var i fjor 3,3 fødsler under transport per 1.000 fødsler. Troms var det eneste fylket som ikke hadde noen fødsler under transport i 2016, viser årsrapporten fra Medisinsk fødselsregister.