NRK Meny

Ingen avklaring for brannskolen

Etter ett og et halvt års venting er det fremdeles ingen avklaring om rollen Norges brannskole i Tjeldsund kommune skal spille i framtida. – Usikkerheten tærer på de ansatte, sier direktør Roar Johansen til NRK. De har venta på svar fra Justis og beredskapsdepartementet, etter at DSB, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap foreslo å lage en fagskole med delt undervisning i Tjeldsund og i Trondheim.