Informasjonssvikt i Svea

Dødsulykka i Svea kunne ha vært unngått dersom viktig informasjon var blitt gitt. Det sa den tiltalte gruveingeniøren Bjørn Fjukstad i retten i formiddag.

Svea på Svalbard
Foto: Idar Nikolaisen

- Jeg var på vei inn i gruva da ulykkesmeldinga kom.

Den tiltalte driftsingeniøren Bjørn Fjukstad forklarte i Nord Troms tingrett hva han opplevde da oksygenfattig luft strømmet inn i gruva og kvalte den 34 år gamle Frank Wiggo Karlsen fra Kvæfjord i Troms. Samtidig var 11 andre gruvearbeidere i livsfare.

Hjertestarter

Fjukstad forklarte at han på vei inn ble møtt av en arbeider på tur ut fra gruva og at han da fikk beskjed om at det hadde skjedd ei ulykke.

- Jeg tok med meg en hjertestarter og oksygenflaske, men etter ei stund merka jeg oksygenmangel og måtte snu og hente ei ny flaske, fortalte Fjukstad.

Ventilasjonssvikt

I sin forklaring sa den tiltalte gruveingeniøren at årsaken til ulykka ene og alene var at ventilasjonssystemet i gruva var lagt om uten at det var gjort kjent.

Når det ble slått hull inn til ei parallell gruve der det ikke var drift, stømma oksygenfattig luft inn til gruvearbeiderne som dermed ikke fikk puste.

Gruvesjefens ansvar

På spørsmål fra rettens administrator om hvem som har ansvaret for ventilasjonsanlegget svarte Fjukstad at det ene og alene er gruvesjefen.

- Det er gruvesjefen som har ansvaret for ventilasjonen av gruva og endringer skal godkjennes av han. Her har det skjedd en forandring uten at jeg visste om det, sa Fjukstad.

Hvis vi var klar over at området ikke var blitt ventilert, ville vi aldri ha gjort et gjennomslag. Tvert i mot skulle alle ha forlatt gruva, sa Bjørn Fjukstad i retten i formiddag.