Imponerer med sjeldent språk

Rundt 20 personer bruker umesamisk i hele verden. Katarina Barruk velger å synge på det sjeldne språket.

Katarina Barruk spiller live på Festpillene i Nord-Norge.

Katarina Barruk spilte live på Festspillene i Nord-Norge.

19-år gamle Katarina Barruk fra i Sverige ble årets unge artist under fjorårets Riddu Riddu-festival.

Som en del av et samarbeid mellom urfolkfestivalen og Festspillene i Nord-Norge spilte Barruk på torget i Harstad mandag ettermiddag.

Sangene hennes er på umesamisk, et språk som brukes av om lag et tjuetalls personer i hele verden.

Bandet hennes består av tidligere klassekamerater fra musikk-klassen på skolen. Elias Häreskog på bass, Mattias Nygren på trummerinstrumentet cajón og Emmy Westling på piano.