ILA-utbrudd i oppdrettsanlegg i Ibestad

Det er oppdaget infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i et oppdrettsanlegg i Ibestad kommune i Troms.

Flakstadvåg Laks

Viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Det er Sørrollnesfisk AS og Northern Lights Salmon AS som eier anlegget. Mattilsynet skriver på sine nettsider at alle som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdommen unngås.

Mattilsynet ble for kort tid siden varslet om mistanke fra oppdretter etter funn fra anleggets fiskehelsetjeneste og analyser av deres prøver.

Nå er det stadfestet diagnosen ILA på bakgrunn av Mattilsynets funn og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

– Må tømme for all fisk

Mattilsynet har blant annet gitt anlegget forbud mot å flytte fisk uten særskilt tillatelse.

– Oppretter er i fortløpende dialog med Mattilsynet om iverksettelse av tiltak etter egen beredskapsplan. Fisken er satt ut i sommer og oppdretter vil nå tømme lokaliteten for all fisk i løpet av få dager, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker.

NRK har foreløpig ikke lyktes med å få kommentar fra Mattilsynet eller eierne av anlegget.