NRK Meny

ILA-mistanke i Torsken

I Torsken mistenker Mattilsynet at virussykdommen ILA har brutt ut på Wilsgård Fiskeoppdrett. Oppdretter varslet selv Mattilsynet om mistanken etter at høy fiskedød i ei merde. Anlegget er nå pålagt restriksjoner for å forhindre smitte, blant annet kan ikke fisk flyttes uten tillatelse. ILA-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.