Ikke sikkert Mæland følger Troms

– Det er ikke sikkert at kommunalminister Monica Mæland vil innfri kravet om at statsråden overtar det videre arbeidet med regionreformen, sier Høyres gruppeleder i Troms fylkesting, Ole Johan Rødvei før det ekstraordinære fylkestinget i dag.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland legger fram forslag til ny kommunelov.
Foto: Vidar Ruud / NPK