Dropper samisk på nye sedler

Norges Bank vil ikke ha samisk skrift på en ny seddelserie. Sametingspresident Aili Keskitalo reagerer på at samene heller ikke denne gangen får sitt språk på de nye norske sedlene.

Ny 100-kroner-seddel

Norges Bank har bestemt at havet skal være det kunstneriske utgangspunktet for en ny seddelserie. The Metrik System og Terje Tønnesens «Det norske livsrommet» er en av vinnerne. Men det blir ikke samisk skrift på de nye sedlene.

Foto: The Metric System

Sametingspresidenten er svært skuffet over Norges Bank sin avgjørelse. De første nye sedlene gis ut tidligst i 2017. Keskitalo mener at det vil være en fin anledning til å markere at det da er 100 år siden det første nordiske samemøte fant sted i Trondheim.

– Jeg er skuffet over at vår nasjonale bank ikke ser at dette er en flott anledning til både å synliggjøre at Norge er et land som er tuftet på territoriet til to folk, det norske og det samiske. Noe som også Kongen har uttalt. Og at 2017 er et viktig år i den samiske historien, sier Aili Keskitalo.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo er skuffet over at Norges Bank ikke vil ha samisk språk på nye sedler.

Foto: Marte Lindi

Samisk tekst på pengene vil markere at store nasjonale institusjoner som Norges Bank også er til for samene, mener Keskitalo.

– Mynter og sedler er noe vi omgir oss med daglig. De inneholder gjerne symboler som sier noe om det landet vi bor i, og den kulturen vi tilhører. De er mere enn bare et betalingsmiddel, sier sametingspresidenten.

Ikke gode nok grunner

Norges Bank fant ikke gode nok grunner til å bryte tradisjonen med norsk skrift som allerede eksisterer.

Hilde Singsaas, statssekretær i Finansdepartementet (Ap)

Kommunikasjonsdirektør i Norges Bank, Hilde Singsaas, sier det er for krevende å innføre en tredje skrivemåte på en hensiktsmessig måte.

Foto: NRK

– Vi fortsetter med å skrive Norges Bank på sedlene på både bokmål og nynorsk. Det er for krevende å innføre en tredje skrivemåte på en hensiktsmessig måte, sier kommunikasjonsdirektør i Norges Bank, Hilde Singsaas.

Hvilken tekst som skal på seddelen henger nøye sammen med sedlenes design og ikke minst de sikkerhetselementene som skal plasseres inn.

– Samtidig har vi vært opptatt av med valget av havet som tema av den nye seddelserien og få motiver som folk fra hele landet fra nord til sør kan kjenne en tilknytning til, sier Singsaas.

Viktig symbolverdi

Sametingsrepresentant Laila Susanne Vars er også skuffet. Hun mener det er en selvfølge at norske penger skal inkludere det samisk språket.

Visepresidenten i Sametinget, Laila Susanne Vars.

Sametingsrepresentant Laila Susanne Vars mener det er en selvfølge at norske penger skal inkludere det samisk språket.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg hadde forventet at når Norges Bank fornyer de norske sedlene så skulle de brukt alle de tre offisielle spåkene i Norge. Det hadde vært på sin plass. Det hadde vist hele verden at Norge har tre offisielle språk og et av de er et urfolksspråk. Det hadde vært veldig spesielt og veldig flott om de gjorde det, sier Vars.

Sametingsrepresentanten mener at det er skuffende at Norges Bank fortsatt ikke anerkjenner det samisk språk som et offisielt språk.

Ny seddelserie

Norges Bank er i gang med et prosjekt som skal utvikle den ny seddelserien, som blir den åttende i rekken. Det er behov for å øke sikkerheten slik at norske sedler også i fremtiden vil være vanskelige å forfalske.

Norges Bank har vurdert en videre oppgradering av eksisterende sedler, men konkludert med at nye sikkerhetselementer ikke lar seg integrere på en hensiktsmessig måte.

En seddel er et komplisert produkt og det er mye som skal inn på liten plass. Den viktigste funksjonen er at sedlene skal være et trygt betalingsmiddel som er robust mot forfalskninger, så i de nye sedlene vil det komme flere nye sikkerhetselementer for å ivareta det på en god måte.

De første nye sedlene vil tidligst bli utgitt i 2017.