NRK Meny
Normal

Frp og Høyre sier nei til å dekke underskuddet til Sjakk-OL

Det er ikke flertall i Tromsø kommunestyre for å dekke et underskudd på mellom 3,5 og 4,5 millioner kroner i sjakkselskapet. Arbeiderpartiet foreslår løsning under dagens møte.

Sjakk-OL

Det er fortsatt uklart om kreditorene får pengene sine. Kommunestyret i Tromsø behandler i dag saken.

Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Jan Blomseth

Sjakk-OL må dekke sitt eget underskudd, mener Jan Blomseth i Frp.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

I dag onsdag blir kommunestyret orientert om de økonomiske problemene i selskapet.

– Det er ikke aktuelt for kommunen å betale dette underskuddet, sier gruppeleder Jan Blomseth i Fremskrittspartiet.

Han sier at man har dannet et aksjeselskap for å begrense det økonomiske ansvaret til kommunen. Det er styret og ledelsen i selskapet som har ansvaret, og går det dårlig økonomisk, eller selskapet går konkurs har ikke kommunen det juridiske ansvaret, mener Blomseth.

Moralsk ansvar

Tromsø kommune eier 90 prosent av aksjene i selskapet, og Blomseth sier man selvfølgelig kan diskutere det moralske ansvaret til kommunen, men legger til at dersom man gjør det er jo hensikten med å danne et AS borte.

Etter det NRK får opplyst har også Høyres kommunestyregruppe samme holdning som Frp i denne saken.

Bekymret for omdømmet

– Hvis det ikke er vilje blant flertallet i kommunestyret, så går det jo mot en konkurs i sjakk OL. Det vil får store konsekvenser for Tromsø kommune sitt omdømme, sier gruppeleder i Arbeiderpartiets kommunestyregruppe, Kristin Røymo.

Kristin Røymo

Tromsø Ap vil ha dugnad for å dekke underskuddet til Sjakk-OL, sier gruppeleder i kommunestyregruppen, Kristin Røymo.

Foto: Kari Stokke Nilsen

Hun sier dugnad må til mellom kommunen, næringsliv og foreninger slik at det også i fremtiden vil være attraktivt å ha internasjonale arrangement i Tromsø.

Dersom kommunen springer fra regningen og lar næringslivet ta regningen alene, vil det koste Tromsø kommune dyrt, ifølge Røymo.

Kommer med nytt forslag

– Arbeiderpartiets kommunestyregruppe vil i dag fremme et forlag om å løse Ol-saken som vi håper kommunestyret vil gå med på.

Røymo vil ikke utdype nærmere hva forslaget går ut på fordi hun vil avvente informasjon fra byråden om den økonomiske ståa i selskapet først.

Uten revisor

Jan Blomseth i Frp har reist spørsmål om sjakk-selskapet har hatt revisor den siste tida.

Styreleder Hans Olav Karde sier at Sjakk-OL har hatt revisor hele tida, bortsett fra de siste to dagene. Revisjonsselskapet KPMG ble opprinnelig valgt som revisor.

Da selskapet ble sponsor for arrangementet i Tromsø i sommer var det enighet om at det ville være riktig å skifte revisor, sier Karde.

Ut på anbud

– Den 2. juli sendte Sjakk OL ut anbud på revisortjenester. Den 27. august ble det klart at PWC hadde det laveste anbud. Den 3. oktober meldte PWC at de ønsket å avvente undertegning av kontrakten som følge av en mulig konkurs i sjakk-selskapet.

Det har Karde full forståelse for.

– Mandag sa KPMG opp revisjonskontrakten. Sjakk OL har vært uten revisor i to dager. Dersom spørsmålet om konkurs ikke hadde kommet hadde ny revisor vært på plass, sier styrelederen.

Karde ønsker ikke å kommentere opplysningene i NRK om at et flertall i kommunestyret vil si nei til å dekke et underskudd i selskapet.

– Nå avventer vi behandlinga i kommunestyret seinere onsdag ettermiddag, sier styrelederen.