Ikke nytt fengsel nå

– Det er ikke en prioritert oppgave å jobbe for fengsel i Midtre Hålogaland ennå. Først må den nye organisasjonen på plass etter politireformen, sier politimester Ole B. Sæverud i Troms. Politiet i det som var Midtre Hålogaland politidistrikt, bruker mye tid og ressurser på å frakte innsatte og psykisk syke til fengsler og institusjoner andre steder i landet.