Ikke midler til samisk videregående

Samisk videregående skole i Kautokeino får ikke midler over statsbudsjettet 2015.