Ikke loddefiske i Barentshavet

Under årets økosystemtokt for Havforskningsinstituttet ble det registrert svært lite lodde i Barentshavet. Det internasjonale havforskningsrådet anbefaler dermed at det heller ikke neste år er lovlig å fiske denne fisken. Lodde er en fisk særlig torsken livnærer seg av, men nå er bestanden så lav at det ikke er overskuddslager å høste av, melder Havforskningsinstituttet.