NRK Meny

Ikke interessert i sammenslåing

Ifølge lokalpolitikerne er det liten interesse blant innbyggerne for kommunesammenlåing i de fire nordøstligste kommunene i Nord-Troms. En større kommune ved at Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen slås sammen er et av valgene innbyggerne står overfor i folkeavstemninga onsdag. Et annet alternativ er at Skjervøy og Nordreisa blir en kommune, men det møter liten interesse i Skjervøy.