NRK Meny
Normal

Ikke i rute med reintallsreduksjon

Opptil 60 siidaandeler i Finnmark er ikke i rute med reintallsreduksjon. Nå truer reindriftsstyret med tvangsmulkt dersom kravene ikke nås.

Rein spiser lav

Statens reindriftsforvaltning truer med tvangsmulkt dersom kravene om reintallsreduksjon ikke nås. Foreløpig kan dette gjelde opp til 60 siidaandeler.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Landbruks- og matdepartementet krevde i januar 2013 en kraftig reduksjon i antall rein på Finnmarksvidda, med et forvarsel som kom i 2012.

I noen områder ville departementet ha en reduksjon på 62 prosent.

Det var et samlet storting som stod bak avgjørelsen om at regjeringen måtte sette i gang tvangstiltak for å få ned reintallet til et bærekraftig nivå.

Hittil i år er det derimot flere titalls siidaer som ikke har nådd reduksjonskravet.

Varsel ut til 60 andeler

Mellom 50 og 60 siidaandeler i Finnmark er ikke i rute med reintallsreduksjonen så langt i år.

Øvrige siidaandeler med reduksjonspålegg har meldt inn at de etterlever reduksjonspåleggene. Dette gjelder rundt 120 siidaer.

Ivar Ekanger

Direktør ved Statens reindriftsforvaltning, Ivar Ekanger mener det er for mange reinsdyr på vidda og alt for lite reinkjøtt i butikkene.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Siidaene har fått pålegg om å redusere antall rein innen 31. mars neste år, men nå går det ut varsel til opptil 60 siidaandeler for å få fart i prosessen.

– Nå har vi sendt ut et forhåndsvarsel, som en del av forvaltningslovens system. Nå kan reineierne svare tilbake innen en frist på varselet og si i fra til oss hva de selv tenker, sier reindriftssjef Ivar Ekanger.

Fristen for reintallsreduksjonen har variert etter hvor stor flokk de enkelte siidaene har. Dette har variert fra et år, til tre år for de største flokkene. Det er den sistnevnte gruppa som nå ikke har klart reduksjonen etter kravet.

– Det er nå mellom 50 og 60 av disse som gjennom melding av reindrift i april 2014, har oppgitt at de har for mye rein. Vi har da varslet de om at de har for mye rein og det betyr at vi vurderer om vi skal fremme forslag om tvangsmulkt hvis ikke reintallet reduseres, sier Ekanger til NRK.

Truer med tvangsmulkt

Reindriftsstyret truer med tvangsmulkt dersom kravene ikke nås.

– Dette vil for eksempel bli for møtet i reindriftsstyret i desember, sier Ekanger.

Siidaene har ennå tid fram til 31. mars neste år på å redusere ned til det endelige tallet som de er pålagt.

– Det vi nå sjekker er hvordan de ligger an til det tallet som de burde ha hatt i år, sier Ekanger.

Om de ulike siidaandelene nå svarer at de vil redusere under årets slakt og videre til neste år, vil de ikke motta tvangsmulkten.

– Det er såpas store tvangsmulkter det er snakk om her, så det vil på alle måter være klokt å gå videre i reduksjonsarbeidet nå. Alle reineiere er jo egentlig enige om at det er for mange rein, men det handler litt om hvem som skal være den første. Jeg anbefaler at alle samla er den første, sier reindriftssjefen.

Saken fortsetter under bildet.

Rein, reinsdyr, reindrift

Slaktekravet fra Reindriftsforvaltningen har skapt bekymring for flere distrikt. Her fra Fiettar reinbeitedistrikt.

Foto: Jan Tore Trysnes / NRK

Krav har skapt bekymring for reineiere

Etter Reindriftsforvaltningen sendte ut forhåndsvarselet i 2012 til nesten alle reinbeitedistriktene i Vest-Finnmark, der det fremgikk hvor mye det ble foreslått at siidaandelen skal redusere per år, kom det flere bekymringer fra reindiftsutøverne.

Reindriftsstyret fikk inn nesten 100 klager på vedtakene om å redusere reintallet.

Reineier Nils Mathis Sara i Fiettar reinbeitedistrikt mente dette kunne by på store problemer for hans næring.

– Det er sikkert at hvis alle som nå er i reindrifta skal tvinges til å halvere flokkene

Nils Mathis Sara

Reineier Nils Mathis Sara i Fiettar reinbeitedistrikt mente kravet kunne by på store problemer for hans næring da det kom ut forhåndsvarsel i 2012.

Foto: Jan Tore Trysnes / NRK

sine, så vil folk i reindrifta tvinges til å begynne å søke etter tilleggsarbeid. Da vil vi bli tvunget til å prioritere bort mye av det arbeidet vi nå gjør. Dette vil gjøre situasjonen vår helt uutholdelig, sa reineier Nils Mathis Sara i Fiettar reinbeitedistrikt til NRK Sápmi.

Nils Mathis Sara mente reineierne var klare til å redusere flokkene sine, men ikke på den måten Reindriftsforvaltningen krevde.

– Reintallsreduksjonen burde gjennomføres på den måten at de som må slutte også tas vare på. De må også sikres en fremtid utenfor næringen. Da mener jeg at det burde settes i gang omstillingsordninger og slikt, sa Sara når de hadde mottatt kravet.

NRK har ikke lyktes å få tak i reinbeitedistriktet i dag.

Flere tusen dyr for mye

Siden varselet nå går ut til de største siidaene, er det snakk om flere tusen dyr for mye på Finnmarksvidda i følge kravet.

– Siden dette gjelder de siidaandelene som lå langt over det de skulle ha, så det er relativt store tall vi snakker om. Det er noen tusen rein som er for mye, sier reindriftssjefen.

Bakgrunnen for kravet er at det er for mye rein på vidda og dermed blir det for lite mat til hvert enkelt dyr. Lavmengdene på Finnmarksvidda reduseres hvert år.

– Vi må få ned reintallet så det blir nok mat til de som skal være igjen, påpeker Ivar Ekanger.

Slakteriene står klare

I følge Statens reindriftsforvaltning er det ikke tilfeldig at forhåndsvarselet nå har gått ut til de rundt 60 siidaene som ikke har klart reduksjonen av antall reinsdyr hittil i år.

– Grunnen til at vi sender ut varselet nå, er at nå er mange enten på tur inn i gjerdet, eller skal dit i løpet av ganske kort tid, for å skille ut dyr som skal slaktes og hvilke de skal ha med seg videre. Dermed er det et veldig godt tidspunkt nå og si at nå har de sjansen til å gjøre seg lovlige, ved å redusere reintallet til det det skulle ha vært i år, sier reindriftssjef Ivar Ekanger.

Reindriftssjefen understreker at slakterisektoren i Finnmark nå er innstilt på å medvirke til økt slakting for å få ned reintallet på vidda og mer av reinkjøttet ut i butikkene.

– Slik det er nå, så er det for mange reinsdyr på vidda og alt for lite reinkjøtt i butikkene, avslutter reindriftssjef Ivar Ekanger.