Ikke fornøyd med utredning

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes i SV er ikke fornøyd med forslaget til utredning om Nord-Norgebanen som ligger i Nasjonal transportplan og i dag skal behandles i Stortinget. SV mener dette er en begrensa analyse som bare tar for seg godstrafikk. Knag Fylkesnes håper dette gjøres om til ei utredning som ser på potensialet for jernbane i framtida.