NRK Meny
Normal

– Den nye situasjonen med Russland gjør at Norge må tenke nytt i nord

Tre milliarder kroner foreslår regjeringen å bruke i neste års statsbudsjett på nordområdepolitikk.

nordområdene

Statssekretær Bård Glad Pedersen sier at nordområdene er regjeringens viktigste utenrikspolitiske interesseområde.

Foto: Google earth

Johan Petter Barlindhaug

Forretningsmann og samfunnssynser Johan Petter Barlindhaug.

Foto: Ole-Kristian Losvik

Mens SV mener at for mye penger brukes på olje og gruveindustri, mener samfunnssynser og investor Johan Petter Barlindhaug at krisa med Russland gjør at Norge må tenke større enn noen gang.

– Vi diskuterer ennå om vi skal gjøre minst mulig eller likt som nå, Ingen diskuterer offensiv politikk, sier Barlindhaug

Forretningsmann og samfunnssynser Johan Petter Barlindhaug er tilknyttet Nordområdesenteret i Bodø. Han mener Norge må tenke nytt i sin nordområdepolitikk, og viser særlig til spente situasjonen med Russland.

– Jeg synes det som skjer rundt oss gjør at nordområdesatsninga får en annen dimensjon. Nå er nordområdene og Barentshavet blitt viktigere – da er også Troms og Finnmark blitt viktigere for Norge, sier Barlindhaug.

650 millioner mer

Bård Glad Pedersen

Statssekretær Bård Glad Pedersen.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

I forslaget til neste års statsbudsjett fra Høyre og Fremskrittspartiet er det satt av tre milliarder kroner til nordområdepolitikk. Det er 650 millioner mer enn i år, og statssekretær Bård Glad Pedersen mener absolutt at regjeringen er offensiv.

– Vi legger fram en betydelig satsing på nordområdene. Det er den viktigste utenrikspolitiske satsingsområde. Det er viktig at dette området blir et sted hvor internasjonalt samarbeid fungerer det. Vi har lagt vekt på tiltak som skal gi grunnlag for næringsutvikling og vekst i nord, sier Pedersen

Regjeringen ønsker både å legge til rette og utvikle næringslivet i nord, men også å styrke det internasjonale arbeidet.

– Det er vårt viktigste interesseområde. 80 prosent av havområdene er i nord og enorme ressurser for mineral, fisk og olje, samt turisme. Dette er et åpenbart vekstområde. I tillegg er det internasjonal interesse for nord. Da er det viktig at vi beholder en lederrolle for området, sier Pedersen

– Satser feil

Kirsti Bergstø

Stortingsrepresentant for Finnmark SV, Kirsti Bergstø.

Foto: Rune Berg / NRK

Stortingsrepresentant for Finnmark SV, Kirsti Bergstø, mener regjeringen satser altfor mye på ikke-fornybare ressurser som olje, gass og mineraler.

– Jeg mener det er i feil retning. SV vil ha nordområdepolitikk som bygger broer i nord mellom folk. Vi må ha en politikk som gjør at folk vil bo i nord, sier hun.

Da mener Bergstø at det må legges til rette for fiskeri og landbruk.

– SV ønsker nordområdepolitikk som er bærekraftig i forhold til ressurser og hvor folk i nord selv er med på å bestemmer sin framtid. Men vi trenger velferd og næring som gjør at folk vil bo i nord, sier Bergstø.

Sikkerhetspolitikk

Samfunnssynser Johan Petter Barlindhaug mener at alle næringer må satses på, men at det må legges bedre til rette for at dem med vilje og penger.

– Det blir mye ord. Noen må satse. Ingen foreslår at staten selv skal lage gruver eller fiskebedrifter. Infrastrukturen må på plass, sier han.

Norge må tenke større i sin nordområdepolitikk, mener Barlindhaug. Han mener det ikke handler kun om næringsutvikling og det å trives med å bo i nord.

– Dette er sikkerhetspolitikk også. Vi vil ha et fredelig Barentshav, men da må vi ha så høy aktivitet at vi selv har styring, sier han.