NRK Meny
Normal

Ikke fornøyd med Nasjonal Transportplan

Opposisjonen er kritisk til at de fleste tiltakene som gjelder Nord-Norge blir skjøvet ut til siste del av NTP-perioden, som varer fra 2018 til 2029.

Martin Henriksen
Foto: Arild Moe / NRK

– Det er ikke bare glede her nei, sier stortingsrepresentant for arbeiderpartiet, Martin Henriksen.

Flere mangler

Til tross for at den nasjonale transportplanen er på over 1000 milliarder kroner, der 10 milliarder vil gå til Troms, mener han det fremdeles er mange sentrale krav man ikke har fått svar på.

– Det gjelder dobbeltspor på Ofot-banen, som er veldig viktig for næringslivet, det gjelder fiskerihavner der stort sett alle utbyggingene kommer sent i perioden i Troms og Finnmark, sier han.

Fylkesveiene ikke prioritert

Henriksen mener regjeringen ikke har hørt på det fagetatene har foreslått, nemlig å få et eget særskilt løft på fylkesveiene.

– Selv om det er store tall det snakkes om, vil etterslepet på fylkesveiene fortsette å øke i perioden. Det øker risikoen for ulykker og det gjør at næringslivet får problemer med å frakte varene sine. Behovet er dokumentert, og det er Nordland, Troms og Hordaland som er de fylkene med størst etterslep på fylkesveiene. Her trengs det et ekstra, løft, sier han.

Mangler penger til Tromsø

Martin Henriksen er heller ikke fornøyd med at det ikke blir bevilget penger til alle veiprosjektene i Tromsø.

– Erna Solberg lovte i 2013 et samferdselsløft til Tromsø på fem milliarder til Kvaløyforbindelsen , Tinntunnelen, Ullfjordforbindelsen og ny E8. Det er gledelig at E8 til Ramfjord endelig er på plass, men de andre er fortsatt i det blå, selv om de lovte å starte disse prosjektene, sie stortingsrepresentanten.

Er det bare eder og galle du har å komme med?

– Nei, ikke bare. Det er klart med en nasjonal transportplan med 1000 milliarder kroner, så er det også gladnyheter. Jeg er glad for at Kvænangsfjellet og E8 endelig kommer på plass, sier Martin Henriksen.