Vil ha fiskerettighetene på plass

Sametinget sier ikke umiddelbart ja til ei ekstra kvote på 3000 tonn til fiskerne i Nord-Troms og Finnmark.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Thor Thrane / NRK

Rettighetene til fisket må på plass før ekstrakvoten på 3000 tonn til Nord-Troms og Finnmark kan deles ut, mener Sametinget.

Ekstra kvote

Det sier sametingspresident Egil Olli før konsultasjonene med fiskeridepartementet idag. Bakgrunnen er en ekstrakvote på 3000 tonn som ble lovet fiskerne i nord i høst, av daværende fiskeriminister Helga Pedersen.

Kvoten var mente å være en kompensasjon for at kystfiskeutvalgets forslag ble satt på vent.

I forrige uke kom det påstand fra Finnmark SV om at Helga Pedersen bløffet om denne kvoten i høst.

– Ekstrakvoten på 3000 tonn er et blindspor, og hvordan denne skal fordeles vil vi ikke drøfte med departementet i det hele tatt, sier Egil Olli.

Rettighetene først

– Nei, for oss er det viktig å jobbe for at rettighetene til fiske som folk har ved kysten og fjordene, blir anerkjent. Og at den blir anerkjent i lovsform.

– Betyr det at dere ikke er så opptatt av hvordan de 3000 tonnene fordeles?
– Nei, det diskuterer vi ikke i første omgang. Man må legge grunnlag for loven først, før man diskuterer tiltak og virkemidler og som forvaltning.