Ibestadtunnelen nattestengt

Ibestadtunnelen på fylkesvei 848 skal vedlikeholdes, og stenges derfor for trafikk på kveldstid og natt fra onsdag. Arbeidet vil pågå neste månedene, melder Statens vegvesen. Arbeidet her startet første gang mandag 27. juni, men måtte avsluttes allerede 30. juni da det ble målt for høye verdier av gassen NO2 i tunnelen. Nå er det anskaffet en midlertidige tunnelvifte som skal sørge for tilfredsstillende luftkvalitet mens det jobbes i tunnelen.