Ibestad ny realfagskommune

Ibestad er en av 11 kommuner som blir nye realfagskommuner fra høsten av. Det melder kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Her i Troms har allerede Tromsø og Harstad status som realfagskommuner. Ifølge komiteen skal disse kommunene være forbilder, og vise hvordan barn og unge i praksis kan bli bedre i matte og naturfag. Til høsten vil det til sammen finnes 45 realfagskommuner over hele landet.