Hviterussland tar mer norsk laks

Hviterussland importerer nesten tre ganger så mye norsk laks nå som før Russland innførte handelsboikott av norsk fisk. Fra august til september steg eksporten av hel, fersk laks til Hviterussland fra 27 millioner kroner til 75 millioner kroner, viser Statistisk sentralbyrås (SSB) tall for utenrikshandelen i september. I august innførte Russland importforbud mot norsk laks og ost som følge av EU og Norges sanksjoner etter Ukraina-krisen. (NTB)