Hvit korallsand fra Troms kan bli eksportvare til Frankrike

Et rederi vurderer å hente opp store mengder av korallsand flere steder i fylket.

Strand på Sommarøy

Sjøen rundt Sommarøy er et av stedene der et rederi vurderer å hente korallsand for å eksportere til Frankrike.

Foto: NRK

Rederiet Gerd Stensen AS på Vestvågøy har søkt om å gjennomføre et prøvetokt for opptak av korallsand i fylket.

– Rederiet er godt kjent i Nordland, Troms og Finnmark og kjenner godt til lokaliteter der det finnes korallsand, sier konsulent Karl-Jan Erstad som jobber for rederiet med prosjektet.

I Norge brukes korallsand til kalking av landbruksjord, ved grøfting og på kirkegårder. Mye eksporteres til Frankrike til vannrensing og dyrefor.

– Skjellsand og korallsand har vært utnyttet i Nord-Norge gjennom hundre år, så det er en gammel næring, sier Erstad.

Karl-Jan Erstad

Konsulent Karl-Jan Erstad sier skjellsand og korallsand er en gammel næring i nord.

Foto: privat

Troms fylkeskommune behandler nå søknaden fra rederiet.

Søknaden går ut på prøvetokt i:

  • Grøtavær/Grytøya (Harstad kommune)
  • Hekkingsundet/Hekkingen (Lenvik kommune)
  • Musvær og Gåsvær/Kvaløya (Tromsø kommune)
  • Sommarøy inklusive Store Sommarøy (Tromsø kommune)
  • Tussøy (Tromsø kommune)

Vurderer å ta ut store mengder

Det er bare søkt om prøvetaking på havbunnen, og ikke på land eller i fjæra.

M/S "Gerd"

Rederiet Gerd Stensen AS vil hente opp korallsand i Troms, som det finnes millioner av tonn av langs norskekysten. Rederiet planlegger å bruke denne båten, M/S 'Gerd', for å hente opp sanden i Troms.

Foto: Privat

Gerd Stensen AS ønsker å bruke båten MS «Gerd», og vil pumpe opp mellom 10–30 kubikkmeter på hvert sted for å studere kvaliteten og se på mulighetene for å ta ut store mengder av denne ressursen. Selskapet vil vurdere forholdene og få et inntrykk av hva som skjer på havbunnen.

Etter en slik gjennomgang skal det vurderes å søke konsesjon.

– Disse plassene ser ganske gode ut, men Gerd Stenersen AS ønsker å undersøke de nærmere gjennom en prøvekonsesjon og prøvetokt for å finne ut om kvaliteten er så godt som man tror, så man ikke søker om konsesjon og blir skuffet, sier Erstad.

Få protester

Hittil har det ikke vært noen store protester fra natur- og miljøbevegelsen for uttak av denne type sand. Langs norskekysten finnes det millioner av tonn med korallsand.

– Det er ikke blitt registrert varige skader etter uttak av korallsand der det er gitt konsesjon. Korallsand er en sakte fornybar ressurs, sier konsulent Karl-Jan Erstad, som jobber for rederiet Gerd Stensen til NRK.

Korallsand fra Risøyrenna

Korallsand fra Risøyrenna i Andøy er klar for eksport til Frankrike.

Foto: Privat

Men fylkesmannen i Troms er i sin uttalelse ikke udelt positiv. De mener det bør settes begrensing på hvor mange uttak som kan gjøres i hvert område, og dersom det er snakk om mange prøver og stort volum, bør det settes som vilkår at sanden tilbakeføres til havbunnen i området, skriver de i sin uttalelse.

Sendes til Frankrike

Gerd Stensen AS fikk i 2011 konsesjoner for uttak av korallsand i Risøyrenna ved Andøya og i Skipsholmsundet i Bodø.

I Risøyhamn lagres i dag korallsand som tørkes før produktet sendes med skip til Frankrike. Og etterspørselen er økende.

Denne saken er nå ute på høring hos ulike aktører i Troms. Fylkeskommunen vil ta avgjørelsen om det blir gitt tillatelse. Det vil neppe være mulig å komme i gang med et prøvetokt i sommer dersom fylkeskommunen sier ja.