Hva vet du om Svalbard?

Visste du at det er over 770 hunder på Svalbard, at befolkningen består av personer fra vel 46 nasjoner, og at befolkningen består av stadig flere kvinner.

Longyearbyen

Svalbard befolkning består av personer fra vel 46 nasjoner, er noe av det som kommer fram av SSBs faktahefte om Svalbard

Foto: Marcus Krogtoft / NRK

Dette er bare noe av det Statistisk sentralbyrå, (SSB), har samlet av Svalbardstatistikk i et eget faktahefte. På SSBs hjemmeside kan du lese hele rapporten, men her er de sju viktigste punktene:

1. 300 ulike virksomheter

Gruvedriften er ikke lenger Svalbards hjerte. Det er bare Gruve 7 i Adventdalen som er i drift. I 2015 var det rundt 300 ulike virksomheter i Longyearbyen, Ny-Ålesund og Svea, fordelt på mange ulike næringer, en vekst på over 70 prosent siden 2007.

Longyearbyen

Gruvedriften var hjørnesteinen på Svalbard, men nå er det bare en av mange viktige virksomheter.

Foto: Petter Strøm / NRK

2. Fleste jobber med turisme

Bergverksnæringen representerer i dag bare 17 prosent av de omkring 1 650 årsverkene som blir utført i de norske virksomhetene på Svalbard. Hele 30 prosent av årsverkene er nå innen turisme og kultur, og 15 prosent innen forskning og undervisning.

3. Flest folk i Longyearbyen

Av dagens rundt 2 650 bosatte, bor 2 150 i Longyearbyen og Ny-Ålesund, rundt 500 i Barentsburg og Pyramiden, samt 10 i Hornsund. På begynnelsen av 1980-tallet – da antallet bosatte på hele Svalbard var på et toppnivå – bodde langt de fleste av de om lag 4 000 i Pyramiden og Barentsburg.

4. Færre personer fra Nord-Norge

Den norske befolkningen er i minkende grad rekruttert fra Troms og Nordland, 24 prosent kommer fra disse to fylkene, mot nærmere 40 prosent for fem år siden. I tillegg finnes det et stort og økende antall personer med utenlandsk landbakgrunn, 537 personer fra vel 46 nasjoner – flest fra Thailand, Sverige og Russland.

5. Økende antall hunder

Også menneskets beste venn finnes i et stort og økende antall på Svalbard. I 2015 var det over 770 hunder der, hvorav 370 eies av kommersielle aktører.

Hundesleder på Svalbard

Antallet hunder øker på Svalbard. Hundesledeturer er blitt en viktig industri.

Foto: Petter Strøm / NRK

6. Flere kvinner

I noe mindre grad et mannssamfunn: 55 prosent av voksne bosatte er nå menn, en nedgang fra nærmere 60 prosent i 2014. Svalbards befolkning er ung, og over halvparten er i aldersgruppen 25–49 år. Sammenliknet med fastlandet er det en klar overvekt av personer i denne aldersgruppen og svært få over 70 år.

7. Flere overnattinger

Stadig flere feriegjester: Antallet gjestedøgn i Longyearbyen var stabilt under 80 000 mellom 2001 og 2005. Så økte det til mellom 80 000 og 90 000 fram til 2012, for deretter å stige sterkt til i overkant av 130 000 i 2015.

Svalbard lufthavn

Antall turister som kommer til Svalbard har økt betraktelig de siste årene.

Foto: Petter Strøm / NRK