Hurtigruteskip ut på dato

Den eldste og siste av de gamle hurtigruteskipene kan forsvinne ut av hurtigrutedrifta fra 2020. Båten Lofoten oppfyller ikke dagens krav om universell utforming som staten krever i anbudsdokumentene. – Lofoten er verna, og det skal mye til for at Riksantikvaren vil tillate et omfattende inngrep i den gamle hurtigruta, som for eksempel å montere heis. Det sier rådgiver hos Riksantikvaren, Haavard Stavaas.