Normal

Hurtigruten krever mer penger

Vil ha mer for hurtigbåtavtalen.

Finnsnes
Foto: Arild D. Moe / NRK

Det er ikke bare avtalen med staten som skaper hodebry for Hurtigruten ASA.

Nå krever selskapet også mer penger av fylkeskommunen for hurtigbåtavtalen.

I et brev krever Hurtigruten at fylkeskommunen påtar seg å dekke mer av de økte drivstoffutgiftene.

- Hurtigruten fremsetter derfor krav om tilleggsvederlag oppad begrenset til økningen av bunkersutgiftene utover det man la til grunn under forhandlingene. Et slikt tilleggsvederlag vil ha en ramme oppad begrenset til 30 millioner kroner, skriver advokatfirmaet Haavind Vislie på vegne av Hurtigruten ASA.

Vil ha møte

Hurtigruten ASA ber om å få møte fylkeskommunens ledelse for å drøfte forholdet nærmere.

- Vi registrerer at Hurtigruten ASA bestrider gyldigheten av inngåtte avtaler både med staten og med Troms fylkeskommune. Det er naturlig for oss å ta imot invitasjonen til et slikt dialogmøte.

Det sier fylkesråd for samferdsel, Synnøve Søndergaard.

Hun reagerer imidlertid på deler av innholdet i brevet:

- Samtidig vil jeg si at jeg reagerer på at man i den samme invitasjonen til et møte for å finne en løsning for et selskap som sliter tungt økonomisk, også varsler søksmål dersom man ikke blir enig, sier Synnøve Søndergaard i ei pressemelding.

Fylkesråden presiserer at Troms fylkeskommune også er aksjeeier i Hurtigruten ASA, og at det krever aktsomhet fra fylkeskommunens side i forhold til hvordan man opptrer, når man både er avtalepartner og eier i et børsnotert selskap som går med underskudd.

Les også: - Uholdbar konflikt