NRK Meny
Normal

Hurtigruten gjenopptar betaling av havneleie «under protest»

Rederiet innser nå at betalingsstansen kan få uheldige konsekvenser for enkelte havner, men vurderer likevel rettslige skritt.

Trollfjord Hurtigruten

Her er hurtigruteskipet Trollfjord ved kai.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Det er en vanskelig og bitter konflikt som har oppstått mellom Hurtigruten og anløpshavnene langs norskekysten.

Rederiet har nektet å betale havneavgiftene før de har fått dokumentasjon på utgiftene. De vil vite hva havnenes reelle utgifter, som har økt med 25 prosent de siste årene, er. Striden står blant annet om havnene kan gå med overskudd eller ikke.

Vurderer rettslige skritt

Men torsdag offentliggjorde Hurtigruten at de vil betale havnene likevel, men bare midlertidig.

– I den fasen prosessen nå går inn i er det ikke nødvendig å opprettholde betalingsstansen. Havnenes økonomi er i utgangspunktet ikke Hurtigrutens ansvar, men vi ser at full betalingsstans over lengre tid kan få uheldige konsekvenser for enkelte havner. Vi velger derfor inntil videre å gjenoppta betalingen inntil forhandlinger eller rettslige vurderinger avklarer korrekt betaling, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten.

Bjørnflaten sier at betalingen i første omgang gjenopptas «under protest». Det betyr at Hurtigruten betaler med forbehold om at det inngås avtale om kjøp av havnetjenester, og at «Hurtigruten fortsatt bestrider havnenes anvendelse av Havneloven i forhold til avgifter og avgiftsnivå».

– Vi er av den klare oppfatning at selskapet har betydelige beløp til gode hos flere havner etter flere år med feilfakturering og overfakturering. Disse havnene vil bli underrettet om hvordan vi tar denne saken videre, sier kommunikasjonsdirektøren.

Og hun fortsetter:

– Hurtigruten skal betale for tjenestene vi får levert i havnene, men skal heller ikke betale mer. Vi vurderer nå hvordan vi tar dette videre, herunder rettslige skritt mot enkelthavner dersom det ikke lykkes selskapet å komme til enighet med disse på annen måte, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten.

– Hurtigruten velger konflikt framfor dialog

Havnesjef ved Harstad Havn, Ivar F. Hagenlund synes ikke noe om måten Hurtigruten har håndtert saken.

– Den vurderingen Hurtigruten har gjort på anvendelsen av havneloven, grunnlaget for anløpsavgift og fortsettelsen av øvrige vederlag som havnene yter har ikke samsvar med vår oppfatning. Vi mener Hurtigruten sin vurdering er feil, sier Hagenlund til NRK.

Han mener at Hurtgruten er lite villig til å gå i dialog om saken.

– Norske havner står sammen om denne saken. Hurtigruten får kjøre sitt eget løp, men vi synes det er beklagelig at de velger denne konfrontasjonslinjen, forteller havnesjefen.

Glad for betaling igjen

Selv om Hagenlund ikke er positiv til måten Hurtigruten har håndtert saken, er han glad for at de nå vil betale havnene likevel. Og han håper at det ikke blir midlertidlig.

– Det er selvsagt veldig positivt, og det er et skritt i riktig retning. Jeg håper at det er første steg på veien til å nå få løst denne konflikten som er svært uheldig for alle parter, sier han.

Norsk Havneforening skal ha møte i Oslo 22. april der denne saken skal drøftes, og havnene skal prøve å finne tiltak.