Hurtigkurs i stemming på Rådhuset

Det er fortsatt mulighet for å stemme frem til kl. 21. På Rådhuset i Tromsø forventes det at flere vil benytte den siste halvtimen for å avgi sin stemme.

Reporter er Tove Jensen