Hurtigbåtsaken kan ramme samferdselsutbygging

Både bygging av tunnel til Reinøy og bygging av bro og tunnel til Sandsøy og Bjarkøy kan bli utsatt hvis Troms fylke skulle tape en rettssak mot Boreal Transport.

MS Sollifjell

MS Sollifjell er en av tre søsterskip som Troms fylke nå vil si opp kontrakten om.

Foto: Øystein Ramstad

– Det vil selvfølgelig ramme fylkesveisplanen hvis så galt skulle skje, sier fylkesrådsleder Pia Svensgaard.

Sier opp kontrakten

Fylket har satt i gang arbeidet med å si opp kontrakten om drift av hurtigbåtruta Tromsø-Harstad. Det kan bety Boreal Transport vil kreve fylket for rundt 200 millioner kroner.

Selv om det formelle politiske vedtaket om oppsigelse ennå ikke er gjort, vil det i følge fylkesrådslederen være politisk umulig å trekke seg nå.

Flere skandaler rammer samtidig

I tillegg kan fylket miste 70 millioner kroner i aksjeutbytte fra Troms kraft. Troms Kraft tapte1, 5 milliard kroner på skandalen med datterselskapet Kraft og Kultur i Sverige.

– Hvis vi må ta inn dette utbyttet fra Troms Kraft i 2012 vil dette måtte gå ut over investeringsbudsjettet, sier Svensgaard.

Forventer små utsettelser

Leder i Samferdsels- og miljøkomiteen i Fylkestinget, Ole M. Johansen er også redd for at resultatet i verste fall kan bety utsettelse av både Langsundforbindelsen og Bjarkøyforbindelsen.

–Men jeg håper at det i beste fall blir så lite som mulig. Det forventer jeg også. Når det gjelder hurtigbåtsaken er ingen pris høy nok til å sette menneskeliv i fare.