NRK Meny
Normal

HTs eiere brøt loven da ansatte ble kastet på gangen

Hålogaland Teaters eiere brøt aksjeloven da ansatte ble sendt på gangen under ekstraordinær generalforsamling, ifølge jusprofessor.

Hålogaland Teater (HT)

Hålogaland Teater i Tromsø.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Tore Bråthen

Tore Bråthen er mangeårig jusprofessor ved Handelshøyskolen BI, samt professor II ved Uit.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Å nekte styremedlemmer adgang til en generalforsamling er i strid med aksjelovens paragraf 5, sier jusprofessor Tore Bråthen ved Handelshøgskolen BI.

Mandag ble Herman Kristoffersen kastet som styreleder ved Hålogaland Teater. En beslutning som er sterkt kritisert av de ansatte ved teatret.

Vedtaket ble gjort i en ekstraordinær generalforsamling uten tillitsvalgte til stede.

– Styreleder har en plikt til å møte på generalforsamling og styremedlemmene har en ubetinget rett til å møte på generalforsamling, sier Bråthen.

§ 5-4. Ledelsens rett og plikt til å være til stede på generalforsamlingen

(1) Holdes generalforsamlingen som møte, skal styrelederen og daglig leder være til stede. Ved gyldig forfall skal det utpekes en stedfortreder. Dersom samtlige aksjeeiere samtykker, kan det gjøres unntak fra første og annet punktum. Andre styremedlemmer kan være til stede på generalforsamlingen når generalforsamlingen holdes som møte.

(2) Styremedlemmene og daglig leder har rett til å uttale seg på generalforsamlingen.

Aksjelovens § 5-4

– Beskjed om at vi ikke hadde noe der å gjøre

Skuespiller Guri Johnson var en de to ansattrepresentantene som ble kastet på gangen.

Guri Johnson og Kolbjørn Lyslo

Guri Johnson og Kolbjørn Lyslo ble kastet på gangen under mandagens ekstraordinære generalforsamling ved HT.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Jeg fikk beskjed om at vi i henhold til aksjelovene ikke hadde noe der å gjøre som ansatte. At det var en lukket generalforsamling, fortalte Johnson til NRK på mandag.

Men ifølge aksjeloven var utestengelsen uriktig. Styremedlemmer har nemlig rett til å møte i generalforsamlingen, sier jusprofessor Tore Bråthen.

– Det betyr at de kan møte opp på generalforsamling, de kan stille spørsmål og kan gjøre rede for sitt syn. Men det er eierne som bestemmer på generalforsamling, og bare de som kan avgi stemme.

Tror ikke det får konsekvenser

Tore Bråthen forklarer at det finnes andre måter for eiere å diskutere en sak uten at styremedlemmer er til stede.

– Loven er selvfølgelig ikke til hinder for at eierne kan møtes på gaten eller i andre sammenhenger å slå av en prat. Men da er det ikke en generalforsamling, forteller jusprofessoren.

Uansett vil vedtaket fra generalforsamlingen bli stående, ifølge Bråthen.

– Det får nok ingen konsekvenser for vedtakets gyldighet.

Det var fylkesråd for kultur i Troms, Line Miriam Sandberg som beordret de to ansattrepresentantene på gangen.

– Jeg har registrert NRK sitt intervju med professor Bråthen, og registrert at han konkluderer med at generalforsamlingens vedtak er gyldig. Ut over det har jeg ingen kommentar, skriver Sandberg i en SMS til NRK.