NRK Meny
Normal

Tamrein kan være en trussel for den utrydningstruede fjellreven

På Varangerhalvøya i Øst-Finnmark har forskerne undersøkt sammenhengen mellom reintall og rovdyr. Når det blir mer rein, blir det mer mat til større rovdyr - men de fortrenger den vesle fjellreven.

fjellrev

FORTRENGER FJELLREVEN: Fjellreven ser ut til å tape i konkurransen med mer dominerende rovdyr, som rødreven.

Foto: SNO-AURLAND, REIN ARNE GOLF / ILLUSTRASJONSBILDE

John-Andre Henden med lemen

John-Andre Henden ved Universitetet i Tromsø.

Foto: John-Andre Henden

– Man skulle tro at tilgangen på mer ressurser i form av kadavre skulle være en fordel for en art som fjellreven. Det som våre resultater viser er at den taper konkurransen med de mer dominerende predatorene, særlig rødreven. Man må huske på at rødreven er bortimot dobbelt så stor som fjellreven, og det virker som om rødreven greier å skaffe seg monopol på disse ressursene, sier John-Andre Henden ved Universitetet i Tromsø.

Henden og hans forskerkolleger har brukt fly og kamerafeller gjennom tre vintrer for å telle både tamrein og rovdyr på Varangerhalvøya. Resultatene er publisert i tidsskriftet Journal of Applied Ecology.

Fjellreven fortrengt

Tamrein

Når det blir mer rein, blir det mer mat til større rovdyr.

Foto: Knut-Sverre Horn

Varangerhalvøya er egentlig sommerbeite, men ofte har det vært mye rein i området også vinterstid. Tellingene viser en tydelig sammenheng: Mer rein frister flere rovdyr til å etablere seg ute på halvøya.

Rødrev, jerv, kråkefugler og ørn vil samles i området med mye rein. Mange av de samme artene spiser egg og under av fugl som hekker på bakken.

Men overfloden av mat gir altså det paradokset at den utrydningstruede fjellreven blir fortrengt.

Heldigvis har reineierne selv interesse av å gjøre noe med problemet:

– Jo mer reinsdyr som er igjen på sommerbeitene om vinteren, jo mer jerv er også igjen, sier Henden.

Fjellrev

Fjellreven er en truet dyreart i Norge.

Foto: Asgeir Helgestad

– Positiv utvikling

Odd Erling Smuk i Reinbeitedistrikt 6 skriver i en epost til NRK at distriktet har satt høye krav til slakteuttak. Derfor har de gjort alt de kunne for å få reinflokkene ut av halvøya og inn til skillegjerdet.

Og forsker Siw Killengreen kan bekrefte at det har vært mindre rein i området de siste vintrene.

– Det har vært en positiv utvikling sett med fjellrev-øyne de siste to årene. Vi har undersøkt mageinnholdet til rødrev som er skutt, og vi ser at det har vært lite rein i 2013 og 2014, sier Killengreen.

– Vi informerer jo reineierne hel tida om de problemene som er knyttet til at reinen står igjen. Det er jo gjerne slik at reinerne selv ikke ønsker ha dyrene stående igjen på sommerbeitet om vinteren, så de gjør nok sitt beste hvert år for å få ut reinen.