Høysesong for jakt på mink

Statens naturoppsyn driver nå målrettet jakt på villmink for å redusere neste års reproduksjon. Observasjoner fra Statsskog viser at den blir stadig mer utbredt, og nå tar den seg også opp i fjellet. Minken er en fremmedart som gjør stor skade på norsk fauna. Den kom hit gjennom pelsindustrien, er ekstremt tilpasningsdyktig og har dermed etablert seg her.