Høyres komiteer er klare

I dag ble Høyres fordeling til de ulike komiteene klar og hvem som skal lede de ulike fraksjonene. Høyre i Nord-Norge vil være representert i næring, transport- og kommunikasjon, utdanning og familie- og kultur. Kent Gudmundsen skal lede arbeidet i utdannings- og forskningskomiteen. – Det er virkelig ærefullt at jeg fikk den muligheten, sier Gudmundsen til NRK. Margunn Ebbesen får lede arbeidet i næringskomiteen. Det vil si at to av fire representanter i nord har fått lederverv i Høyres stortingsgruppe.

Komitéfordelingene klar i Høyres stortingsgruppe