NRK Meny

Høyre vil ha mer penger til vei

Troms Høyre er fornøyd med regjeringas satsing på samferdsel, men mener det fortsatt står mange viktige uløste oppgaver. Nord Norge får nå over 20 prosent av veibevilgningene. Årsmøtet i partiet, mener det må brukes mer penger på vedlikehold av riks- og fylkesveier, at planlegging av kystriksveien Tromsø-Finnsnes-Harstad må igangsettes, og at Kvaløyforbindelsen må realiseres med trasé over Håkøya.