NRK Meny
Normal

Høyre vil ha gransking av byråd etter barnevernavsløringer

– Det er alvorlig at en byråd blander seg inn i enkeltsaker, sier gruppeleder for Høyre i Tromsø kommunestyre, Erlend Svardal Bøe.

Erlend Svardal Bøe

Erlend Svardal Bøe reagerer på at Brage Larsen Sollund skal ha involvert seg i en barnevernsak.

Foto: Tromsø kommune

NRK har fortalt historia om byråd for oppvekst, utdanning og idrett i Tromsø kommune, Brage Larsen Sollund, som grep inn i en barnevernsak. Barnets familie kontaktet byråden og ba om et møte. Sollund har bånd til denne familien.

Han arrangerte et møte mellom familien, leder for Tromsø barneverntjeneste og en rådgiver i kommunen. Sollund deltok også selv i møtet.

– Det skal ikke være sånn i politikken at fordi du har relasjoner til enkeltpersoner, og sitter med politiske verv eller hva det skal være, så skal du få ei spesialbehandling ut ifra det, sier Svardal Bøe til NRK.

Gruppelederen for Høyre peker på at det er andre enn politikerne som har slike saker som ansvar.

– Man har også en administrasjon som skal håndtere slike saker. Dessuten mener jeg det er lurt at Kontrollutvalget i Tromsø kommune blir blandet inn i denne saka her. Kanskje trenger man en høring for å finne ut hva som har skjedd her, sier Svardal Bøe.

Frykter ikke gransking

Brage Larsen Sollund uttalte tidligere at han mener å ha handlet korrekt da han innkalte familien og leder i barneverntjenesten til møte om saka.

– Byrådslederen har bedt meg om en skriftlig redegjørelse om min innbefatning i saken. Den er jeg i ferd med å utarbeide. Jeg har frist til å levere denne mandag ettermiddag. Dersom kontrollutvalget ønsker å se på saken, kan det både være fornuftig og tillitvekkende for alle parter, skriver Sollund i en SMS til NRK fredag ettermiddag.

Ber om innsyn

Gruppeleder for Høyre i Tromsø kommunestyre, Erlend Svardal Bøe, har i dag også henvendt seg til ordførerens kontor og bedt om innsyn i kommunikasjonen mellom byråden og ordførerens kontor i saka.

Svardal Bøe skriver i sin innsynsbegjæring at saka ikke kan karakteriseres som partiintern. Hvis han får avslag på begjæringa med en slik begrunnelse, vil den bli klaget inn til Fylkesmannen umiddelbart.

Kontrollutvalget vil se nærmere på saka

Rolleiv O. Lind, banksjef Nordea

– Leder i Kontrollutvalget i Tromsø kommune, Rolleiv O. Lind vil overveie gransking av byråden

Foto: Ken-Are Bongo / NRK

NRK har snakket med leder for Kontrollutvalget i Tromsø kommune, Rolleiv O. Lind (H).

Han sier at har er blitt kjent med hva som har skjedd via NRK.

-– Jeg har registrert saka, men jeg har på grunn av hektisk møtevirksomhet ikke fått satt meg nærmere inn i dette, sier Rolleiv Lind.

– Jeg kommer imidlertid til å sjekke opp dette nærmere før jeg bestemmer meg for om dette bør bli en sak for oss, sier leder i Kontrollutvalget i Tromsø kommune, Rolleiv O. Lind.