Høyre åpner for bompenger på nye E8

Tromsø Høyre åpner for å finansiere nye E8 i Ramfjord med bompenger, men de gir ikke opp østre alternativ.

E8

Slik er den østre traseen av E8 gjennom Ramfjord tenkt.

Foto: Statens vegvesen

– Høyre vil jobbe for at E8 realiseres med ny trasé på østsiden av Ramfjorden, og Høyre vil akseptere at prosjektet finansieres ved hjelp av brukerbetaling, skriver partiet i en pressemelding.

I forrige uke la Transportetatene frem sitt grunnlagsdokument for Nasjonal Transportplan (NTP) 2018–2029.

I dette var E8 Sørbotn-Lauksletta lagt inn med ny trasé på østsiden av Ramfjorden, men Høyre er ikke fornøyd med at Transportetatene ikke har prioritert E8 gjennom Ramfjorden høyere opp.

– Viktig å ikke få panikk

Partiet vil likevel presisere at dette er fagetatenes forslag til prioritering, og at det politiske arbeidet med Nasjonal Transportplan nettopp har startet.

Erlend Svardal Bøe

Gruppeleder i Tromsø Høyre, Erlend Svardal Bøe.

Foto: Tromsø kommune

Torsdag forrige uke innkalte gruppeleder for Tromsø Høyre, Erlend Svardal Bøe til et gruppemøte for å drøfte saken.

– Jeg mener at hvis brukerbetaling er noe som må til for å få realisert prosjektet raskest mulig, så kan Høyre være med på det, sier han til NRK.

Gruppelederen mener det er viktig å ikke få panikk.

– Dette er fagetatene som har lagt fram sitt grunnlagsdokument der E8 ikke er prioritert høyt nok, så jeg tror det er viktig at vi har is i magen og jobber sammen over partigrensene for å få fortgang i prosjektet, sier Svardal Bøe.

– Uklokt å starte omkamp

Mandag ettermiddag klokka 16 har byrådet innkalt til tverrpolitisk møte om E8 gjennom Ramfjorden.

– Alle partiene i Tromsø har et ansvar, og derfor er jeg svært positiv til et tverrpolitisk møte i denne saken.

Erlend Svardal Bøe mener det vil være uklokt på dette tidspunktet, og så tidlig i prosessen, å starte en omkamp om hvor E8 skal gå.

– I første omgang må vi jobbe for å få klare politiske signal om at det er politisk vilje i storting og i regjering for å prioritere E8 gjennom Ramfjorden høyere opp enn det transportetatene har gjort i sitt dokument.

– Nå det politiske arbeidet begynner

Men gruppelederen mener at om disse politiske signalene ikke kommer, kan ikke Høyre stikke hodet i sanden.

– Og vi må gjøre nye vurderinger av prosjektet for å få det realisert fortest mulig.

Han har allerede vært i kontakt med flere sentrale samferdselspolitikere i Høyre og Frp for å sette i gang en dialog hvor målet er at E8 med ny trasé på østsiden av Ramfjorden skal realiseres tidligst mulig i Nasjonal Transportplan.

– Alle de politiske partiene i Tromsø har et ansvar for å jobbe opp mot sine partier på storting og i regjering. Det er nå det politiske arbeidet begynner, sier Svardal Bøe.